HUURDER

BESTUUR

EIGENAAR
VERHUURDER

EIGENAAR
BEWONER

HUURDER

BEHEERDER

Huurder in de VvE? Dit wilt en moet u weten!

Een VvE is de Vereniging van Eigenaars. Alle eigenaars van appartementen zijn lid van de VvE. Huurders zijn dus geen lid.

De VvE heeft twee belangrijke taken. Ze onderhoudt het gebouw en ze behartigt de belangen van de eigenaars. Uw verhuurder is als eigenaar van uw appartement lid van deze VvE. Hij heeft daarom ook rechtstreeks contact met de VvE.

U hebt als huurder geen rechtstreeks contact, maar u hebt wel met de VvE te maken. Meestal gelden de regels van de VvE namelijk ook voor ú. Regels over gebruik, beheer en onderhoud, plus misschien nog andere regels die gelden voor alle gebruikers. Voor eigenaars én huurders dus.

Wilt u weten welke regels voor ú gelden? Vraag ernaar bij uw verhuurder.

Thuis in de VvE is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting VvE Belang.

Stichting VvE Belang
Postbus 20
4900 AE  Oosterhout

Bezoekadres:
Meerpaal 12
4904 SK  Oosterhout

Telefoon: 0162 469120
Bereikbaar van ma. t/m do. van 9:00-17:00 uur.
E-mail: