BESTUUR

BESTUUR

EIGENAAR
VERHUURDER

EIGENAAR
BEWONER

HUURDER

BEHEERDER

Bestuurder van een VvE. Dit wilt u weten!

Het bestuur van een VvE is geregeld in art. 5:131 BW. Het bestuur kan uit een of meer bestuurders bestaan en wordt benoemd door de vergadering van eigenaars. Ook mensen die geen lid van de VvE zijn, kunnen bestuurder zijn.

Als er meer bestuursleden zijn, kiezen zij een voorzitter, secretaris en penningmeester. Want als er meer dan één bestuurder is, dan moeten het er minstens drie zijn (art. 53 lid 1 MR 2006). Het bestuur heeft als taak het beheer van de vereniging, inclusief de taken die kunnen worden uitbesteed aan een beheerder (art. 53 lid 4 MR 2006). Het bestuur voert de besluiten van de VvE uit, de algemene ledenvergadering beslist!

Thuis in de VvE is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting VvE Belang.

Stichting VvE Belang
Postbus 20
4900 AE  Oosterhout

Bezoekadres:
Meerpaal 12
4904 SK  Oosterhout

Telefoon: 0162 469120
Bereikbaar van ma. t/m do. van 9:00-17:00 uur.
E-mail: