EIGENAAR VERHUURDER

Langer zelfstandig wonen

Gezonde ouderen kunnen zelfstandig blijven wonen met relatief weinig zorg. Maar wat als er gezondheidsklachten komen? Dan kunnen aanpassingen aan het gebouw of appartement nodig zijn. Misschien moet er ook extra zorg komen. Verstandige ouderen zijn voorbereid op de toekomst. Hoe wil ik straks wonen? Welke voorzieningen heb ik daarvoor nodig? Bij wie kan ik voor het aanbrengen van die voorzieningen terecht? Hoe kan de VvE mij helpen om langer zelfstandig te blijven wonen?

Maak hier uw keuze

WMO loket

Scootmobiel

Overige voorzieningen, zoals traplift, sleutelkastje, automatische deuropeningssystemen

WMO loket

De Wet maatschappelijke ondersteuning is in 2007 in werking getreden. Het doel van deze wet is 'meedoen'. Mensen moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze moeten ook kunnen meedoen in de samenleving. 

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Elke gemeente doet dat op haar eigen manier.

Voor ondersteuning via de WMO moet u een bijdrage betalen. Deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, uw leeftijd en uw vermogen.

Misschien hebt u, vanwege een beperking, recht op een WMO-voorziening. Informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden.

Scootmobiel

Privé-eigendommen mogen meestal niet in de gemeenschappelijke ruimtes staan. Een scootmobiel mag dan ook niet in de hal of op de galerij staan, want dat is lastig en gevaarlijk. Een scootmobiel kan gemakkelijk brand veroorzaken.

Voor een scootmobiel is meestal ook nog een elektra-aansluiting nodig. De meeste VvE’s zeggen daarom dat een scootmobiel moet worden gestald in de woning zelf, in de berging of in de fietsenstalling.

Kan de scootmobiel alleen in de gemeenschappelijke ruimte staan? Dan kunt u de vergadering om toestemming vragen. Daarvoor is een gewone meerderheid (de helft plus 1) nodig. De meeste VvE’s zullen die toestemming echter niet geven.

Verwacht u dat u gebruik zult gaan maken van een scootmobiel? Of hebt u er al een? Vraag dan eerst wat de mogelijkheden zijn.

Soms moet de rechter eraan te pas komen. Hij moet dan bijvoorbeeld beoordelen of de scootmobiel op de galerij mag staan.

De rechter kijkt dan naar de gezondheidssituatie, de brandveiligheid en de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. Vanwege deze wet mag de VvE de toestemming niet weigeren als er geen alternatieve stallingsmogelijkheden zijn. Dan moet het wel gaan om een scootmobiel die de eigenaar nodig heeft om zich buitenshuis te verplaatsen.

Of het alternatief ‘redelijk’ is? De rechter kijkt daar objectief naar. Hij houdt er geen rekening mee wat de andere bewoners ervan vinden. Ook niet of andere mensen een ander alternatief voorstellen. Het gaat om de gehandicapte of chronisch zieke die om de voorziening vraagt.

Overige voorzieningen, zoals traplift, sleutelkastje, automatische deuropeningssystemen

In veel complexen wonen mensen die slecht ter been raken. Zij willen hun zelfstandigheid niet kwijt. Daarvoor hebben ze voorzieningen nodig. Ze kunnen aan de vergadering toestemming vragen om bepaalde voorzieningen te mogen plaatsen.

Bij de tekst onder ‘Scootmobiel’ leest u dat het voor de vergadering soms lastig is om toestemming te geven. Het gaat altijd om bijzondere omstandigheden.

De VvE moet rekening houden met allerlei zaken. Kunnen de andere bewoners het gebouw nog gemakkelijk in? Wat doet de voorziening met de uitstraling van het gebouw? Hoe zit het met de brandveiligheid? Wat betekent het voor de bewoner als hij geen toestemming krijgt?

Al die belangen moeten meespelen als de vergadering een besluit gaat nemen. Als de vergadering er niet uitkomt, kan ze aan de rechter vragen om een eindoordeel te geven.

Thuis in de VvE is gemaakt in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting VvE Belang.

Stichting VvE Belang
Postbus 20
4900 AE  Oosterhout

Bezoekadres:
Meerpaal 12
4904 SK  Oosterhout

Telefoon: 0162 469120
Bereikbaar van ma. t/m do. van 9:00-17:00 uur.
E-mail: